W ramach akcji „Ferie w mieście” Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto zorganizowało zajęcia plastyczne dla dzieci z użyciem farbek, flamastrów i kredek. Tematami zajęć były „Dzień Babci i Dziadka”, malowanie laurek oraz bezpieczna droga do  szkoły i powrót do domu.

Ponadto młodzież przebywała na obiektach Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, gdzie odbyły się teoretyczne zajęcia z gaszenia pożarów, omówienie różnych środków do gaszenia ognia jakie są na wyposażeniu straży pożarnej.

Pokazno również pojazdy bojowe oraz sprzęt używany do gaszenia pożarów i do udzielania pierwszej pomocy w wypadkach drogowych.

Pobyt w PSP cieszył się dużym uznaniem uczestników.

Zapraszamy do galerii.

 

Również w ramach akcji „Ferie w mieście” w świetlicy Koła Łowieckiego „NADWIŚLAŃSKIE” w Tarnobrzegu oraz przy ognisku z połączeniem wykorzystania duktów leśnych „Zielonego Szlaku” w lesie zwierzynieckim w Tarnobrzegu, członek naszego Stowarzyszenia Ryszard Madej  przeprowadził prelekcję dla dzieci na temat zachowania się  w lesie, zimowe dokarmianie zwierząt dziko żyjących, zagrożenia ze strony dzikiej zwierzyny dla ludzi uczęszczających w lesie i na polach.

Udział w spotkaniu wzięło: 55 dzieci plus rodzice oraz opiekunowie z Administracji Osiedla Dzików TSM w Tarnobrzegu.

Ponadto podobne spotkania z edukacji leśnej odbyły się w m-cu październiku i grudniu 2013 roku dla dzieci ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3 oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu ul. Wiejska 4.