W dniu 14 czerwca.2014 r. członkowie Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto w Tarnobrzegu uczestniczyli w akcji profilaktycznej organizowanej przez Komendę Miejską Policji, która włączyła się do ogólnopolskiej kampanii zainicjowanej przez Komendę Główną Policji ? akcja pokazała nasz sprzeciw dla uzależnień i przemocy.

W akcję zaangażowali się również uczniowie tarnobrzeskich szkół.

Zapraszamy do galerii.