W ramach kolejnego projektu „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto Tarnobrzeg w dniu 06.12.2013r zakończyło 3-miesięczny kurs z samoobrony dla mieszkańców, prowadzony w 2-ch grupach (25 kobiet i 25 mężczyzn). Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikat ukończenia kursu a najaktywniejszym wręczono nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do galerii.


Podziękowanie!

Zarząd Stowarzyszenia Bezpieczne Miasto Tarnobrzeg składa serdeczne podziękowanie za udzieloną pomoc przy organizacji kursu z samoobrony dla mieszkańców:

  1. Tarnobrzeskiemu Klubowi Kyokushin Karate.
  2. Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń na Życie ? Oddział Tarnobrzeg.
  3. Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
  4. Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.
  5. Miejskiej Telewizji ? Tanobrzeg.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi w zorganizowaniu kursu z samoobrony przyczyniliśmy się do integracji naszej lokalnej społeczności tarnobrzeskiej.

Zarząd SBM Tarnobrzeg