Jesteśmy organizacją pożytku publicznego upoważnioną do otrzymywania 1% podatku,  wpisani również jesteśmy na listę Ministerstwa Sprawiedliwości jako organizacja uprawnioną od otrzymywania nawiązek z sądów. Skupiamy ponad 50- ciu mieszkańców naszego miasta, którym na sercu leży szeroko pojęte bezpieczeństwo społeczeństwa.
W swojej działalności statutowej realizujemy przedsięwzięcia mające na celu wspieranie instytucji i organizacji propagujących bezpieczeństwo publiczne. Inicjujemy i organizujemy imprezy, konkursy propagujące zasady bezpiecznego życia w naszym mieście.
Organizujemy również różne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.

Współpracujemy z Urzędem Miasta w Tarnobrzegu, Policją i Strażą Pożarną w Tarnobrzegu, Strażą Miejską, Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu  oraz z LOK w Tarnobrzegu.

Ze względu na społeczny charakter naszej działalności prosimy o wsparcie zarówno finansowe jak i rzeczowe.

Konto: 49 9434 0002 2001 1000 0658 0001

Z góry bardzo dziękujemy.